Veel beroepen zijn gericht zijn op het oplossen van conflicten. Zoals rechters en advocaten. Zij bekijken het recht van u volgens de diverse wetboeken.

Ik als mediator kies geen partij en spreekt geen recht.

  • Over het probleem tussen partijen heb ik geen mening. Ik vraag wel door op alle onderwerpen die voor partijen belangrijk blijken;
  • Ik luister naar het verhaal van beide partijen, geef mijn ogen de kost, stel open vragen, en probeer het belang van beide partijen helder te krijgen;
  • Middels samenvatten controleer ik of ik het verhaal correct begrepen heb;
  • Ik ben bekend met emoties en wat deze met jou doen. Ik herken het proces van terugtrekking;
    Manieren als L.S.D. luisteren, samenvatten en doorvragen, N.I.V.E.A. niet invullen voor een ander, O.M.A. oordelen, meningen en adviezen laat ik thuis;
  • Ik herken de taaie materie van de conflictpsychologie. Door middel van doorvragen, verbazing tonen enzovoort probeer ik partijen weer in beweging te krijgen richting een gezamenlijk gekozen en gedragen oplossing;
  • Ik werk op en in een respectvolle, informele sfeer. Emoties en belangen krijgen de plek die nodig is;
  • Kernwoorden van het mediatonproces zijn: vertrouwen, respect, integriteit, intentie, competentie, vaardigheid, transparantie, eerlijkheid.

Heb je een onenigheid met jouw baas, jouw buren of wie dan ook en wil je er gezamenlijk uitkomen? Dan is mediaton een mogelijkheid. Iemand die naar beide verhalen luistert en jullie naar een gezamenlijke oplossing helpt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.